Header_påmelding

Slik organiseres verneombudsrollen for suksess!

Dette webinaret passer for leder og verneombud som ønsker suksess med verneombudsrollen i bedriften. 

Webinaret er gratis

Kalender mørk   Sendt: 16. september 2021

Klokka bank   Varer 1 time

Kamera mørk    Opptak

 

Inkluderer

HMS ikon    Opptaket av webinaret

HMS ikon    Tilgang til presentasjonen

HMS ikon    Tilgang til linker og ressurser

Grønn Jobb

Om webinaret

Et tydelig samarbeid mellom verneombud og leder gir effektivt HMS-arbeid og arbeidsmiljø.

Verneombudet er en sentral figur for bedriftens HMS-arbeid og kan være en superressurs for arbeidsmiljøet.  Bedrifter som lykkes med verneombudsrollen har ofte  et godt strukturert samarbeid mellom leder og verneombud.

I dette webinaret vil dere få:

  • Grunnleggende informasjon om hva et verneombud er
  • En innføring hva regelverket sier
  • Informasjon om hvilke oppgaver verneombudet skal utføre.
  • Tips til hvordan verneombud og leder kan fordele oppgaver og spille hverandre gode

Etter dette webinaret vil dere være i stand til å gi verneombudet den strukturen som trengs for å være topp motivert og blant bidra til lavere sykefravær, høyere trivsel og en tryggere arbeidsplass!

 

 

Tilbakemeldinger på våre tidligere webinarer

Webinar-feedback 6

Se flere webinarer

 
 

Tema

Del 1

Hva er et verneombud?

Hvem må ha et verneombud, og hvordan gjennomføres valg av verneombud?

Del 2

Hva er verneombudets oppgaver?

Hva sier regelverket om verneombudets oppgaver? Og hva er dine plikter som leder?

Del 3

Verneombudets funksjon og verdi

Her får du konkrete tips for hvordan du kan lykkes med verneombudsrollen.

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    Fra 16. september 2021

 

Klokka bank       Varer 1 time

 

Kamera mørk    Opptak av webinaret

 

Webinar


Webinaret har innslag fra

Oddbjørn

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver, Grønn Jobb BHT

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer, Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, på NTNU. 

Peter

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder, Grønn Jobb BHT

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

210216-stockfoto-webinar-1

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Meld deg på webinaret gratis