Header_påmelding

Slik gjør du HMS lønnsomt
[Tips og eksempler]

Dette webinaret er for ledere og HMS-ansvarlige i mindre bedrifter som lurer på hvordan gjøre HMS-tiltak lønnsomt for bedriften. Vi får besøk av direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Pål Molander.

Webinaret er gratis

Kalender mørk    Sendt 18. mai 2022

Klokka bank    Varer 1 time

Kamera mørk    Opptak

Inkluderer

HMS ikon    Opptaket av webinaret

HMS ikon    Tilgang til presentasjonen

HMS ikon    Tilgang til linker og ressurser

Grønn Jobb

Om webinaret

 

Hvordan kan man gjøre HMS lønnsomt?

Vi vet at bedriftseiere ønsker å vite hva man bruker penger på – og hva man får igjen. Godt HMS-arbeid er en investering, men det er ikke alltid så lett å se hva man får igjen for denne investeringen.

Noen elementer er veldig logiske, som å forhindre skader, sykdom og ulykker ved å kjøpe godt utstyr. Men fra erfaring er det mange gode tiltak man kan gjøre for å skape mer produktive og motiverte ansatte som yter mer, har mindre sykefravær og økt produksjonsgrad. 

I dette webinaret skal vi synliggjøre den potensielle gevinsten av godt HMS-arbeid. Vi kommer med eksempler og forslag på HMS-tiltak som kan effektivisere de ansatte og gjøre bedriften mer lønnsom.

 

Tilbakemeldinger på våre tidligere webinarer

Webinar-feedback 6

Se flere webinarer

 

Tema

Del 1

HMS-økonomi – hva er det?

Hva vil det si å investere i HMS? Statistikker som viser resultater av å investere i HMS-tiltak.

Del 2

4 områder som påvirker lønnsomheten 

Vi går inn på 4 områder som påvirker lønnsomheten, hva du kan starte med og hvordan du eventuelt kan få hjelp.

Del 3

Svar på spørsmål fra chat

Vi svarer på spørsmål som kommer inn via chat fra deltakere i slutten av webinaret.

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    Sendt 18. mai 2022

 

Klokka bank       Varer 1 time

 

Kamera mørk    Opptak

 

Webinar Grønn Jobb


Webinaret har innslag fra

 

 

Oddbjørn

Oddbjørn Hasle-Finstad

Fagleder og HMS-rådgiver, Grønn Jobb

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer, Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, på NTNU. 

Peter

Peter Sund

HMS-verneingeniør & Business Development Manager, Grønn Jobb

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Pål Molander

Pål Molander

Direktør, STAMI

Pål Molander er direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).Han ble beskikket til stillingen av Kongen i statsråd i 2011. STAMI er det nasjonale forskningsinstituttet og kompetanseorganet innenfor arbeidsmiljø- og helseområdet i Norge, og er en statlig etat med særskilte fullmakter underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

210216-stockfoto-webinar-1

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Få gratis tilgang til webinaret