Header_påmelding

Leders sjekkliste:
HMS-opplæring til ansatte

Dette webinaret er for ledere i mindre bedrifter. Vi setter deg inn i hvordan du gir ansatte opplæring i nødvendige rutiner, prosedyrer og tiltak.

Webinaret er gratis

Kalender mørk    Sendt 10. november 2021

Klokka bank   Varer 1 time

Kamera mørk    Opptak

 

Inkluderer

HMS ikon    Opptaket av webinaret

HMS ikon    Tilgang til presentasjonen

HMS ikon    Tilgang til linker og ressurser

Grønn Jobb

Om webinaret


For å få effektive, selvstendige og sunne ansatte må leder gi en god opplæring i nødvendige rutiner og tiltak.

 

I dette webinaret skal vi presentere og gå gjennom en sjekkliste med de absolutte områdene som leder er pålagt og anbefalt å informere alle ansatte om – i perspektiv av HMS, og kort innom HR. Sjekklisten får du mulighet til å laste ned etter sendingen.


Etter dette webinaret vil du være trygg på at du har oversikt og verktøy for å gi den nødvendige opplæringen. Med sjekklisten får du kvalitetssikret arbeidet, og det skaper en forutsigbarhet over hva du må og bør gjøre.

 

Tilbakemeldinger på våre tidligere webinarer

Webinar-feedback 6

Se flere webinarer

 
 

Tema

Del 1

Kort om regelverket

Hvor er det forankret og hvorfor må man gjøre det? Og kort om de praktiske HR- og organisatoriske aspektene ved en opplæringsplan.

Del 2

Opplæring i HMS-arbeidet

Den lovpålagte og anbefalte opplæringen innen HMS-arbeidet.

Del 3

Svar på spørsmål fra chat

Vi svarer på spørsmål som kommer inn via chat fra deltakere i slutten av webinaret.

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    Sendt 10. november

 

Klokka bank       Varer 1 time

 

Kamera mørk    Opptak

 

Webinar Grønn Jobb


Webinaret har innslag fra

Oddbjørn

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver, Grønn Jobb BHT

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer, Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, på NTNU. 

Peter

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder, Grønn Jobb BHT

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

210216-stockfoto-webinar-1

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Meld deg på webinaret gratis