Header_påmelding

HMS-regelverk: Enkelt forklart på 1 time

Dette webinaret er for ledere og HMS-ansvarlige som ønsker en enkel innføring i HMS-regelverket.

Webinaret er gratis

Kalender mørk    Sendt: 18. august 2021

Klokka bank    Varer 1 time

Kamera mørk    Opptak

 

Inkluderer

HMS ikon    Opptaket av webinaret

HMS ikon    Tilgang til presentasjonen

HMS ikon    Tilgang til flere ressurser

Grønn Jobb

Om webinaret


Få en enkel og praktisk innføring i HMS-regelverket!

Enten du skal starte opp for deg selv, eller allerede driver din egen bedrift, må du kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder for deg. 

I dette webinaret forklarer vi HMS-regelverket på en enkel og praktisk måte. Her blir du bedre kjent med arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene og internkontrollforskriften. 

Etter dette webinaret vil du ha en bedre forståelse av regelverkets oppbygging, og hvordan det regulerer det systematiske HMS-arbeidet, uten at det må være komplisert.

 

 

Spot illustrasjon-RGB_Ansatt

Tilbakemeldinger på våre tidligere webinarer

Godt og informativt på en enkel og god måte med reelle eksempler.

Dere gjør en kjempebra jobb! Det er masse faglig påfyll etter hvert webinar. 

En veldig fin måte for meg å lære på, dette blir jeg å bruke i egen yrkesutøvelse.

Se flere webinarer

 

Tema

Del 1

Hvorfor må du kjenne til HMS-regelverket?

Hvordan er det bygget opp og hva er formålet med lovtekstene?

Del 2

Arbeidsmiljøloven

Hvorfor har vi arbeidsmiljøloven, og hva må du kjenne til?

Del 3

Internkontrollforskriften

Hva er internkontroll, og hvordan utføre den?

Del 4

Arbeidsmiljøforskriftene

Hvilke arbeidsmiljøforskrifter har vi, og hvordan bruke de i praksis?

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    Sendt 18. august 2021

 

Klokka bank         Varer 1 time

 

Kamera mørk     Opptak

 

Webinar


Webinaret har innslag fra

Oddbjørn

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver, Grønn Jobb BHT

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer, Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, på NTNU. 

Peter

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder, Grønn Jobb BHT

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

210216-stockfoto-webinar-1

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Meld deg på webinaret gratis