Header_påmelding

Sykefravær – fra alle perspektiv

I dette webinaret snakker vi om sykefravær fra arbeidsgivers, ansattes og bedriftshelsetjenestens (BHT) perspektiv.

Webinaret er gratis

Kalender mørk    Sendt 24. juni 2020

Klokka bank    Varer 1 time

Kamera mørk    Opptak

Inkluderer

HMS ikon    Opptaket av webinaret

HMS ikon    Tilgang til presentasjonen

HMS ikon    Tilgang til linker og ressurser

Grønn Jobb

 

Om webinaret

 

Noen punkter vi snakker om:

  • arbeidsgivers og ansattes plikter
  • virkemidler ved sykefravær
  • hvordan lage en god oppfølgingsplan ved sykefravær
  • hvordan forebygge og skape en helsefremmende arbeidsplass
  • hvordan kommunisere med sykemelder
  • trender og historisk tilbakeblikksykefravær

 

 

Tilbakemeldinger på våre tidligere webinarer

Webinar-feedback 6

Se flere webinarer

 

Tema

Del 1

Plikter, virkemidler og oppfølgingsplan ved sykefravær

Vi snakker om hvilke plikter arbeidsgiver og den ansatte har ved sykefravær. Vi ser også på hvilke virkemidler man kan bruke og hvordan lage en god oppfølgingsplan ved sykefravær. 

Del 2

Forebygging av sykefravær

Videre skal vi snakke om hvilke forebyggende tiltak man kan gjøre og hvordan skape en helsefremmende arbeidsplass. Vi kommer også inn på hvordan kommunisere med sykemelder og hvilke trender og historiske tilbakeblikk vi har ved sykefravær. 

Del 3

Spørsmål og svar fra chat

Kursholderne svarer på spørsmål fra deltagere som har kommet inn i chat-en underveis i webinaret.

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    Sendt 24. juni 2020

 

Klokka bank       Varer 1 time

 

Kamera mørk    Opptak

 

Webinar Grønn Jobb


Webinaret har innslag fra

 

 

Oddbjørn Hasle-Finstad

Oddbjørn Hasle-Finstad

Fagleder og HMS-rådgiver, Grønn Jobb

Peter Sund

Peter Sund

HMS-verneingeniør & Business Development Manager, Grønn Jobb

Elisabeth Alexandersen

Elisabeth Alexandersen

Tidligere HMS-rådgiver og bedriftssykepleier i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Webinar Grønn Jobb

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Få gratis tilgang til webinaret