Header_påmelding

Hvordan unngå stress, mistrivsel og konflikter på jobb?

Dette webinaret er for ledere og HMS-ansvarlige som ønsker tiltak for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass.

Webinaret er gratis

Kalender mørk    12. mai 2021

Klokka bank    1 time

Kamera mørk    Opptak

 

Inkluderer

HMS ikon    Opptaket av webinaret

HMS ikon    Tilgang til flere webinarer

HMS ikon    Tilgang til nevnte ressurser

Grønn Jobb

Om webinaret


Psykososialt arbeidsmiljø: Slik bygger du et vinnende arbeidsmiljø!

Psykososialt arbeidsmiljø er en abstrakt beskrivelse, men konsekvensene av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø er ansatte plaget av stress eller mistrivsel, og at det kan forekomme konflikter. Her skal vi prøve å bryte ned begrepet psykososialt arbeidsmiljø til tematikk som gjør det mer konkret og enklere å forstå.
 Vi vil blant annet gå igjennom definisjoner, risikofaktorer og tiltak innenfor stress, konflikter og kommunikasjon. 


Etter dette webinaret vil du være mer bevisst på tiltak du kan gjøre for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

 

Spot illustrasjon-RGB_Ansatt

Tilbakemeldinger på våre tidligere webinarer

Godt og informativt på en enkel og god måte med reelle eksempler.

Dere gjør en kjempebra jobb! Det er masse faglig påfyll etter hvert webinar. 

En veldig fin måte for meg å lære på, dette blir jeg å bruke i egen yrkesutøvelse.

Se flere webinarer

 

Tema

Del 1

Forebygge stress

Hva er stress? Hvilke risikofaktorer øker forekomsten? Hvilke tiltak kan man gjøre på organisatorisk og individnivå? 

Del 2

Unngå konflikter

Hva er konflikter og hvordan oppstår de? Hvilke tiltak kan man gjøre for å unngå konflikter på jobben? 

Del 3

Kommunikasjon

Her får du  noen gode råd for ulike tiltak du kan innføre på din arbeidsplass. 

Del 4

Spørsmål og svar fra chat

Kursholderne svarer på spørsmål fra deltagere som har kommet inn i chat-en underveis i webinaret.

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    12. mai 2021

 

Klokka bank         1 time

 

Kamera mørk     Opptak

 

Webinar


Webinaret har innslag fra

Oddbjørn

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

201211_portrettbilder-linn-sirkel

Linn Ulvøy

Coach

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

201211_portrettbilder-bjarne-sirkel

Bjarne Olsen

Business Performance Manager

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

210216-stockfoto-webinar-1

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Meld deg på webinaret gratis