Header_påmelding

Mørk play  Fagbank Webinar

Slik gjør du en risikovurdering

Dette webinaret er for ledere, HMS-ansvarlig eller verneombud, som ønsker hjelp eller innspill til bedriftens kartlegging og risikovurdering.

Opptak til webinar er gratis

Kalender mørk    Sendt 24. mars 2021

Klokka bank    Varer 1 time

Kamera mørk    Opptak

 

Webinaret inkluderer

HMS ikon   Opptak

HMS ikon   Presentasjon

HMS ikon   Vedlegg og ressurser

Grønn Jobb - Logo - Hjemmeside

Om webinaret


Bli med oss på en praktisk gjennomgang av kartlegging og risikovurdering!

Vi gir deg en praktisk arbeidsmetodikk som du kan tilpasse ved risikovurdering i egen bedrift. Bli trygg på hvilke ressurser du kan lene deg på og hvilke verktøy du kan ta i bruk.

Vi vil blant annet gå gjennom risikofaktorer knyttet til

  • smittefare
  • kjemisk helsefare
  • ergonomi
  • stress

Etter webinaret vil du være bedre rustet til å gjennomføre en kartlegging og risikovurdering i egen bedrift.

 

 

 

Program

Del 1

Beskrivelse av risikoelement

Vi vil blant annet gå gjennom risikofaktorer knyttet til smittefare, kjemisk helsefare, ergonomi og stress.

Del 2

Forslag til forebyggende tiltak

Bli trygg på hvilke ressurser du kan lene deg på og hvilke verktøy du kan ta i bruk.

Del 3

Tiltak i praksis

Etter webinaret vil du være bedre rustet til å gjennomføre en kartlegging og risikovurdering i egen bedrift.

Del 4

Spørsmål og svar fra chat

Kursholderne svarer på spørsmål fra deltagere som har kommet inn i chat-en underveis i webinaret.

 

Mørk play     Gratis webinar


Kalender mørk    Sendt 24. mars 2021

 

Klokka bank         Varer 1 time

 

Kamera mørk     Opptak

 

Webinar


Kursholder

Peter

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder, Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter har en allsidig erfaring som leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

210216-stockfoto-webinar-1

GJ_SymbolMedNavnetrekkPositivkBREDDE_Farge_Negativ_RGB uten space

 

Få tilgang til webinaret gratis