FAGBANK WEBINAR
Bedre inneklima –
bedre prestasjoner

Skillestrek

Dette webinaret er for ledere og verneombud, som er ansvarlig for å se til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte.


Kalender mørk  4. november 2020
   Vertical Divider Dark    Klokka bank  1 time
    Vertical Divider Dark    Mørk play  Opptak

Om webinaret

Et dårlig inneklima kan få direkte konsekvenser for produktiviteten på arbeidsplassen. 

Helseplager knyttet til inneklimaet på jobb er heller ikke så lett å oppdage – og mistrivsel og ineffektivitet som bunner i et dårlig inneklima kan derfor ligge godt kamuflert.

Kompetanse om hvordan man kan bedre inneklimaet på arbeidsplassen er viktig for norske ledere. I tillegg er dette ditt ansvar som arbeidsgiver å sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen.

En investering i godt inneklima kan vise seg å være ganske lønnsomt. Et godt inneklima påvirker nemlig både trivsel og effektivitet blant de ansatte.

HubSpot Video


Vi fikk også Daniel Lefverman fra Glamox som gjest, som snakker om lysforhold og belysning på arbeidsplassen.
Får vi f. eks. nok lys for å kunne guide kroppen vår inn i riktig døgnrytme i løpet av vintermånedene som  vi er på vei inn i?

Kan optimaliserte elektriske belysningsløsninger hjelpe oss til en bedre døgnrytme?

Daniel

   logo_corp


GratisInkluderer

Bank check  Opptak av webinaret

Hva snakker vi om

  • Luftkvalitet (temperatur, relativ luftfuktighet og frisk luft)

  • Lysforhold

  • Irriterende støy

  • Renhold

 Møt kursholderne

Peter -  ny profil

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Oddbjørn - Profil

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer på NTNU. Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. 

Daniel

Gjest | Daniel Lefverman

Forhandleransvarlig i Glamox

Glamox er en ledende leverandør av belysning som tilbyr komplettløsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

logo_corp