VIDEOBASERT KURS
Smittevernskurs
for frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Skillestrek

Kurset tilfredsstiller krav til opplæring innen Forskrift om miljørettet helsevern kapittel §17 Smittevern.


Klokka bank  1 time
       Vertical Divider Dark       språk bank  Norsk 
      Vertical Divider Dark        Kursbevis grønn  Kursbevis

Bank og mørk check verifisert  Levert og kvalitetssikret av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Kalender mørk  Innspilt og produsert 25. april 2020

 

Om kurset

Mørk spørsmål  Opplæring i henhold til forskrift

I henhold til Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter skal arbeidsgiver sørge for opplæring av helsefarer som kan være forbundet med arbeidet og sørge for at de ansatte får den opplæring og instruksjon som er nødvendig for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Alle virksomheter innen frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltaking må tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak for å redusere risikofaktorer i forbindelse med koranaviruset. Ledelse skal i samarbeid med ansatte iverksette tiltak for å hindre smittespredning.

En av disse tiltakene er å sørge for god opplæring av de ansatte.

Gjennom dette videobasert nettkurset får du opplæring innen smittevern frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirkshomhet basert på utgitt veileder fra FHI.

Alle som gjennomfører kurs, vil motta et kursbevis.Mørk play  Tilgang til videobasert nettkurs og test

Gjennom dette videobaserte kurset får du opplæring innen smittevern for frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet basert på utgitt veiledning.

Videokurset består av 2 moduler:

  1. Presentasjon og teori

  2. Praktisk gjennomgang av internkontroll og sjekkliste hos frisørsalong

Ved å bestille kurs i skjemaet over får deltakeren direkte tilgang til videokurset via link på mail.

Alle ansatte som gjennomfører kurs og består testen, vil automatisk motta navngitt og datert kursbevis.


Vi leverer nå dette kurset gratis

 

Kursmateriell inkluderer

  • Mal og eksempel for gjennomføring av risikovurdering biologisk smittefare, som er i henhold til kravene til forskrift om utførelse av arbeid
  • Sjekkliste for smittevern på frisør-, hudpleie og tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
  • Plakater og mediemateriell
  • Presentasjon og kursopptak

Kursholder

Peter - 1080x1080

Peter Sund

HMS-verneingeniør i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.