WEBINAR
Dette må ledere vite om ferie.
Skillestrek

Hva er Ferieloven? Hvilke krav stilles til arbeidsgiver og ansatte ved planlegging og gjennomføring av ferie? Hvilke regler gjelder ved endring og avbrudd fra ferie?

Disse og flere spørsmål svarer vi på i vårt gratis-webinar. 


Kalender mørk  Sendt: 22. april 2020
      Vertical Divider Dark      Klokka bank  1 time 
     Vertical Divider Dark       Kamera mørk  Opptak

 

 

Om webinaret

 

Mørk spørsmål  Hvilke spørsmål svarer vi på?

Vi gir en kort innføring og tar opp begreper i Ferieloven. En gjennomgang av uttrykk som lovbestemt ferie, avtalebestemt ferie, ferieår og opptjeningsår.

Hvilke krav stilles til arbeidsgiver og ansatte ved planlegging og gjennomføring av ferie, og hvilke regler gjelder ved endring og avbrudd fra ferie sett fra arbeidsgiver og arbeidstaker sin side.

Hvilke regler gjelder rundt ferieavvikling ved permittering, permisjon eller sykdom, og kort om overføring av ferie.

Vi tar også opp råd, tips og svar på ofte stilte spørsmål fra bedriftskunder. 


GratisInkluderer

Bank check  Opptak

Bank check  Presentasjon

Hva snakker vi om

  • Hva er Ferieloven?
  • Begreper i Ferieloven
  • Planlegging og gjennomføring av ferie
  • Endring og avbrudd av ferie
  • Ferie under permittering, permisjon eller sykdom
  • Overføring av ferie
  • Råd og tips

 Møt kursholderne

Peter - 1080x1080

Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Oddbjørn original - stort

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer på NTNU. Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. 

Rebecca - 1500px - Farger

Rebecca Skauge

Tidligere HR-sjef i Grønn Jobb

Rebecca har lang erfaring med HR, personalledelse og lederstøtte.