WEBINAR
Anbefalinger rundt influensavaksinen, og hva vi vet så langt om vaksiner mot corona.

Skillestrek

Hva vi vet så langt om vaksiner mot corona, og anbefalinger rundt influensavaksinering under pandemien.


Kalender mørk  Sendt 26. august
      Vertical Divider Dark      Klokka bank  45 minutter 
     Vertical Divider Dark       Kamera mørk  Opptak

Om webinaret


Mørk spørsmål  Hva vi snakker om

Dette webinaret er for deg som ønsker å vite mer om influensavaksinasjon, og om dette er relevant i perioden vi er inne i med tanke på COVID-19 pandemi.

Influensavaksinasjon

 • indikasjon og kontraindikasjon
 • allergiske reaksjoner ved vaksinering
 • viktigheten av kyndig personell for vaksinering

Corona-vaksine

 • hvor mange kandidater er under utprøving
 • hva vet vi så langt om effekt

Økonomien rundt vaksinasjon på bedrift

 • hvorfor er det økonomisk lønnsomt?


GratisInkluderer

Bank check  Opptak

Bank check  Presentasjon

Hva snakker vi om


Influensavaksinasjon

 • indikasjon og kontraindikasjon
 • allergiske reaksjoner ved vaksinering
 • viktigheten av kyndig personell for vaksinering

Covid-19-vaksine

 • hvor mange kandidater er under utprøving
 • hva vet vi så langt om effekt
 • kunnskapsgrunnlaget rundt Russlands vaksine

Økonomien rundt vaksinasjon på bedrift

 • hvorfor er det økonomisk lønnsomt?

 Møt kursholderne

Øyvind Kontor - Sirkel

Øyvind Larseng

Bedriftslege & spes. allmennmedisin i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Øyvind har lang erfaring som fastlege, bedriftslege og har spesialisering innen allmennmedisin. 

Oddbjørn original - stort

Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Oddbjørn er en allsidig rådgiver med bred bakgrunn. Derfor kan Oddbjørn hjelpe våre kunder med det aller meste. Han er utdannet fysioterapeut. I tillegg har han studert yrkeshygieniske faktorer på NTNU. Blant annet fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.