Corona-relatert 

Gjør en kartlegging og risikovurdering for å forebygge smittefare.

Arbeidstilsynet krever nå at alle arbeidsgivere gjør en kartlegging og risikovurdering for å forebygge smittefare, og nevner at bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Last ned gratis mal og eksempel for hvordan gjennomføre dette riktig, og kontakt oss i bedriftshelsetjenesten hvis du ønsker ytterligere bistand for både gjennomføringen og plan for tiltak.

Skjemabilde
(Square) Peter - Kartlegging og risikovurdering - Biologisk smitte


Arbeidstilsynet krever risikovurdering 

Det står nå på Arbeidstilsynets: "som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare."

Dette vil si at alle bedrifter må gjennomføre en kartlegging og risikovurdering, som skal resultere i tiltak for forebygging av smittefare.

"Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak." står det nevnt på Arbeidstilsynets artikkel Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet.

Bistand til kartlegging og risikovurdering

Malen har blitt utarbeidet med utgangspunkt i "Forskrift om utførelse av arbeid" kapittel 6: Arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer.

Dersom du ønsker ytterligere bistand til å gjennomføre en kartlegging og risikovurdering, samt gode og relevante tiltak for forebygging av smittefare, ta kontakt og en av våre rådgivere vil bistå over telefon, mail eller video.


Se vår side for  Corona-relaterte  innlegg, ressurser og tips.

 

Last ned gratis mal

Kontakt oss for trygg bistand

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller ønske om bistand.

Kontakt oss