Last ned skjema: Egenmelding

Last ned gratis skjema for egenmelding, og kontakt oss i bedriftshelsetjenesten hvis du ønsker ytterligere bistand og rådgivning.

Egenmelding - Bilde

Nye regler for Corona-relatert sykefravær

Regjeringen har i dag kommet med endringer på behov for sykemelding i arbeidsgiverperioden. Som tidligere videreføres redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager, og nytt fra i dag er at arbeidstaker ikke trenger sykemelding de første 16 dagene for at arbeidsgiver skal få refundert beløp fra 4. dag.
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/
 
Det er derfor ikke behov for sykemelding dersom den ansatte må 14 dager i karantene, dette vil arbeidsgiver få refundert uten sykemelding fra lege. Det vil kun være behov for egenmelding i disse dagene.

Dersom du har HMS-system gjennom Grønn Jobb, så kan du benytte vår dokumentsamling og finne mange praktiske arbeidsverktøy du kan benytte for å lette din arbeidshverdag opp mot personaloppfølging og HMS-arbeid.

De som ikke er kunder vil kunne laste ned vårt skjema for egenmelding. I feltet annen årsak kan du som mottar egenmelding skrive inn at egenmelding skyldes karantene, coronavirus etc.


Se vår side for  Corona-relaterte  innlegg, ressurser og tips.

 

Last ned gratis mal

Kontakt oss for trygg bistand

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller ønske om bistand.

Kontakt oss