Grønn Jobb

Kamera mørk  IKKE LIVE

Neste direktesending:

Hvordan unngå stress, mistrivsel og konflikter på jobb


Kalender mørk    Onsdag 12. mai         
Klokka bank     10:00 - 11:00

Psykososialt arbeidsmiljø: Slik bygger du et vinnende arbeidsmiljø!

Psykososialt arbeidsmiljø er en abstrakt beskrivelse, men konsekvensene av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø er ansatte plaget av stress eller mistrivsel, og at det kan forekomme konflikter. Her skal vi prøve å bryte ned begrepet psykososialt arbeidsmiljø til tematikk som gjør det mer konkret og enklere å forstå.
 Vi vil blant annet gå igjennom definisjoner, risikofaktorer og tiltak innenfor stress, konflikter og kommunikasjon. 

 

Etter dette webinaret vil du være mer bevisst på tiltak du kan gjøre for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet på din arbeidsplass.

 


 

Del 1Forebygge stress

Hva er stress? Hvilke risikofaktorer øker forekomsten? Hvilke tiltak kan man gjøre på organisatorisk og individnivå? 

 

Del 2Unngå konflikter

Hva er konflikter og hvordan oppstår de? Hvilke tiltak kan man gjøre for å unngå konflikter på jobben? 

 

Del 3Kommunikasjon

Her får du  noen gode råd for ulike tiltak du kan innføre på din arbeidsplass. 

 

Del 4Spørsmål og svar fra chat

Kursholderne svarer på spørsmål fra deltagere som har kommet inn i chat-en underveis i webinaret.

 


 

 

Oddbjørn


Oddbjørn Hasle-Finstad

HMS-rådgiver

 

 

Peter


Peter Sund

HMS-verneingeniør og faglig leder

 

 

201211_portrettbilder-linn-sirkel


Linn Ulvøy

Coach

 

 

201211_portrettbilder-bjarne-sirkel


Bjarne Olsen

Business Performance Manager

 


 

Kalender mørk  Se flere webinarer og ressurser her

språk bank  Gi oss en tilbakemelding på webinaret her

Mørk notifikasjon  Få beskjed om vårt neste webinar 

Vi kan bistå

Vi hjelper små og mellomstore bedrifter med HMS, bedriftshelsetjenester og kurs.

Kontakt oss