Corona-relatert 

Skjema for arbeidsgiver: varsel om permittering

Utbruddet av Coronaviruset får konsekvenser for bedrifter, i form av at noen blir nødt til å permittere arbeidstakere. 

Last ned gratis mal, og kontakt oss i bedriftshelsetjenesten hvis du ønsker ytterligere bistand.

Varsel om permittering - BILDER

Permittering som følge av Coronaviruset

Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har besluttet å redusere eller stanse driften.

Det er selvfølgelig fornuftig at arbeidsgiver har tenkt gjennom alternative arbeidsoppgaver/vedlikehold av f. eks. egne verktøy, rydding av firmabiler/lokaler o.l. som kan vurderes før permittering.

Tariffbundne bedrifter

Tariffbundne bedrifter plikter å konferere med de tillitsvalgte før permittering skjer. Det skal lages protokoll fra konferansen. Protokollen skal inneholde når møtet ble holdt, hvem som var til stede og hva som ble drøftet. Denne protokollen følger med når du laster ned malen.

Tema for drøftelsene er tidspunkt for iverksettelse, utvelgelseskriterier som ansiennitet, kompetanse og anvendelighet m.v.  Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale bør følge reglene så langt disse passer. Spørsmål om permittering kan for eksempel drøftes med verneombudet i bedriften eller arbeidsgiveren kan drøfte med den enkelte ansatte før varsel om permittering sendes ut.

Info til arbeidsgiver

Utvelgelsen av hvem som skal permitteres må være saklig og bygges på et forsvarlig skjønn. Det bør tas hensyn hvordan en permittering kan påvirke den ansattes sosiale og økonomiske hensyn. Det er situasjonen på tidspunktet for permitteringen som vil være avgjørende.

Dersom du som arbeidsgiver skal permittere 10 ansatte eller mer, er du pliktig å melde dette i henhold til arbeidsmarkedsloven §8 og Arbeidsmiljøloven §15-2 og melde dette til NAV: se link.

Lærlinger kan som utgangspunkt ikke permitteres. Dette skyldes den særlige opplæringsplikten bedriften har overfor lærlinger, så det er anbefalt at dette i forkant meldes fylkeskommunen. Det er derimot noe uavklart hvordan dette skal praktiseres i denne spesielle situasjonen. 

Når permitteringen varer 6 uker eller mindre, utbetaler som hovedregel ikke NAV dagpenger under permittering fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Dette går frem av dagpengeforskriften § 6-3. Arbeidsgiver har mulighet til å søke om dispensasjon i forbindelse med høytider.

Husk å ta kontakt med økonomiansvarlig/regnskapsfører slik at de får meldt permitteringen(e) til Skatteetaten.

Ansatte som er permittert må søke om dagpenger gjennom NAV: https://www.nav.no/soknader/nb/person/arbeid/dagpenger

> Les mer om permitteringer i forbindelse med Coronavirus her

 

Anbefalinger fra NAV 

Skal du som arbeidsgiver nå permittere, finner du mer informasjon her. NAV anbefaler deg også som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger

Det er i tillegg viktig å være kjent med følgende nettside: 

 


Se vår side for  Corona-relaterte  innlegg, ressurser og tips.

 

Last ned gratis mal

Dersom du ønsker bistand til å utforme skjema eller rådgivning, ta kontakt og en av våre rådgivere vil bistå over telefon, mail eller video.

Kontakt oss for trygg bistand

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller ønske om bistand.

Kontakt oss